Motvind Sjonfjellet ble stiftet 31/8-2020 av Merete Liberg, Hilde Næstby og Eli Karin Vandbakk.
Motvind Sjonfjellet er tilsluttet Motvind Norge.