Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge har ordet

Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge har ordet

Publisert av Merete Liberg den 24.03.21.
Jeg blir satt ut av dette bildet. Det er Mosjøen. I dag. I DAG. Dette skulle hamre i samvittigheten til alle regjeringsmedlemmer og Stortingspolitikere, hele den offisielle Staten Norge. Dette er 21. mars, 2021. Dette er turbindeler som skal til Øyfjellet. Bare en liten brøkdel av dem. De skal kjøres opp på fjellet, og monteres, i mange,m mange måneder fremover, helt frem til 01.09.2022 har de fått frist med å gjøre seg ferdige.
Bildet er tatt for noen timer siden. Dette er slutten på utsikten fra Øyfjellet mot de syv søstre, og Helgelandskysten i bakgrunnen. Det er nasjonalpark like i nærheten, Lomsdal-Visten, dette er UMISTELIGE VERDIER som nå vil bli VESENTLIG forringet av det dere ser på bildet her.
De vil ha kildestøy som et oppadstigende jetfly 200 meter unna. Døgnet rundt. I 25 år, nei 30 år, for utbyggerne har jo ved siden av å få forlenget fristen for igangsettelse, også fått forlenget konsesjonsperioden med pluss 5 år. Det skal blinke intenst 40 til 60 ganger i sekundet, 100 000 candela, for dem som har følelse for sånt, lysstyrke.
Og så er det trusselen den norske stat og energimyndighetene og helsemyndighetene ikke tar helt alvorlig. Infralyd. Avskalling av mikroplast og epoxy-forbindelser. Midt ut i den ville naturen. Den så langt urørte og inngrepsfrie naturen.
Og det skjer i dag, Vårjevndøgn arbeidet pågår mens du leser dette. Og det vil pågå om du viser det til familie og venner, hver dag, det neste halvannet år. Det tar tid å få opp EUROPAS STØRSTE VINDKRAFTVERK, 72 monsterturbiner der tårnene er som Postgirobygget og vingene har et spenn på 160 diameter. Plassert OPPÅ Postgirobygget. 72 steder i Oslo. Tenk det. Dette er Mosjøen, dette er Norge, og det skjer i dag.
Ingen skulle tenke på annet. Det er et reinbeitedistrikt her, Jillen Njaarke heter det. De har vært her i flere århundre. De kjenner hvert fjell og hver dal, alle vann, alt av ruter og beiteområder. Det står i konsesjonsvilkårene at det skal legges frem forslag til avbøtende tiltak, det står så VILT URETTFERDIG SOM DET, Utbygger skal legge frem «forslag» til tiltak. Ingen avtale er inngått. Og nå kjører turbinene opp.
Hver dag. De neste GUD HJELPE MEG 17 månedene.
Hørte jeg snakk om urfolks rettigheter? Hørte jeg en eneste ansvarlig politiker i dette landet her, snakke om våre forpliktelser og vårt ansvar overfor samene? Jeg vil be dem stave, sakte, for seg selv: D O B B E L T. M O R A L.
Ordene deres bare provoserer. Og det noe så vanvittig. Anlegget kunne vært stoppet. Så sent som for noen uker siden. Den enkleste ting av verden. Det var bare for Regjeringen å følge Stortingets enstemmige vedtak, der Regjeringspartiene også hadde vært med og stemt.
Kanskje de også skulle stave SPILL FOR GALLERIET. Ingen anlegg med gyldig konsesjon skulle få frist lenger enn til 31.12.2021, vedtok Stortinget. Enstemmig. Øyfjellet søkte om å få forlenget frist til 01.09.2022. Og fikk det. Sammen med forlenget konsesjonsperiode. Nå i februar.
Og her ser dere BILDET. Det er IDAG. Snakk ikke om norske overgrep mot våre samiske venner opp gjennom historien, snakk om det som skjer IDAG, og gjør noe med det. Det er SPINNENKELT å stoppe det. Det kreves bare å finne et speil, stille seg opp foran det og si: Jeg er et menneske.
Med det følger ansvar. Man kan ikke se urett skje, uten å gjøre noe med det. Det er vår plikt. Dette bildet skulle ikke vært postet her på Facebook, det skulle vært hengt opp på Tinget, Stortinget. Hver dag skulle de vært påminnet hva de gjør, hvilke konsekvenser det får. De sender Regjeringsadvokaten for å knekke reindriftssamene på Fosen, så det ikke skal bli «for dyrt» å ta vinterbeitet fra dem.
Utbygger på Øyfjellet fikk konsesjonen gratis. Solgte den for 300 millioner kroner. Solgte kraften for en ukjent sum, for 15 år fremover, med underskuddsgaranti fra Statens Garantiinstitutt for Eksportkreditt (GIEK), 2 milliarder kroner. Pantsatte området for 312 millioner euro (merk, det var euro, gang med ti). Og det samiske reinebeitedistriktet, hva får de?
Svaret er så sant som det er uutholdelig: De får et «forslag» om avbøtende tiltak. Og 2 millioner kroner i saksomkostninger for å prøve saken sin gjennom rettssystemet. Der kan vi hjelpe, vi kan gi av våre penger for å støtte reinbeitedistriktet på den måten.
Men vi må gjøre veldig mye mer. Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe det. Og vi må stoppe det. Dette er Norge i dag. Dette skjer nå. Jeg blir satt ut. Men ikke mer enn fem minutter, før jeg vippset nye 500 kroner til sponsen, vi skal stå med sørsamene og folket i Mosjøen, de som taper fjellområdene sine og tilliten til systemet, det er så fortvilt, men vi er her sammen med dem. Hele landet, skulder ved skulder, folkebevegelsen Motvind Norge, medlemmer og ikke medlemmer, alle.
Dette er Norge i dag. Tenk på det. Gjør noe. Stopp det.

 

Eivind Salen
Styreleder Motvind Norge