Info om Folkemøte 22. og 23. Okt

Info om Folkemøte 22. og 23. Okt

Publisert av Merete Liberg den 25.01.21. Oppdatert 07.03.21.
En eventuell utbygging av vindkraftverk på Sjonfjellet vil berøre mange innbyggere og dette skaper stort engasjement.
Motvind Sjonfjellet inviterer til et Folkemøte der vindkraftutbygging generellt og utbygging av Sjonfjellet belyses.
* Vindkraft - trenger vi det?
* Hvordan vil det påvirke oss lokalt?
Foredragsholdere:
Hogne Hongset - Motvind Norge
May Lene Meyer - Naturvernforbundet i Rana og omegn
Torbjørn Lindseth - Motvind Norge
Lokale representanter vil også holde innlegg.
Mats Hansen er ordstyrer
Det er satt av tid til spørsmål og svar.
Det blir også mulighet for å få kjøpe to av bøkene til Hogne Hongset, "Vindbaroner" og "Mafiela"
Gjeldene regler for smittevernrutiner for Covid-19 må følges.