Leserinnlegg av Eli Karin Vandbakk 21/3-23

Leserinnlegg av Eli Karin Vandbakk 21/3-23

Publisert av Merete Liberg den 21.03.23.

Vi står foran et viktig kommune- og fylkestingsvalg. Viktig på grunn av mange politiske saker, men særlig med tanke på hvordan natur og miljø skal forvaltes. Det gjelder ikke minst Sjonfjellet. Olje- og energiminister Terje Åsland og direktør i interesseorganisasjonen Fornybar Norge, Åslaug Haga, har flere ganger på tv framført sitt sterke ønske om utbygging av mer vindkraft og samtidig forsøkt å overbevise om at heretter vil kommunene få siste ordet.

Hvis vi skal tro på det de sier, kan det ikke understrekes sterkt nok hvor avgjørende valget i september blir for framtida vår her vi bor rundt Sjonfjellet. Hva kommunene kommer til å gå inn for, avhenger da av hvem som får stemmene våre. Hvilken side flertallet av de folkevalgte lander på.

Nesna kommune er i resten av den inneværende kommunestyreperioden bundet av flertallsvedtaket om nei til utbygging. Her har det vært ført en sterk og målretta kamp blant befolkningen. Dette har politikerne fulgt opp ved behandling av saka hvert år og et nei til utbygging. Men når det nye kommunestyret trer i kraft, kan situasjonen endre seg. Det avhenger av hvem som da utgjør flertallet.

Når det gjelder Rana, er situasjonen som vi vet mer usikker. Det har den vært hele inneværende periode. Noen av partiene sier klart nei til utbygging av Sjonfjellet, noen sier at de ikke vil ta stilling foreløpig, og enkelte er for utbygging uten å ha villet flagge det sterkt ennå.

Partiene har snart valgprogrammene sine klare. Da spørsmålet om vindturbiner på Sjonfjellet vil bli en av de aller viktigste sakene i det kommende kommunevalget, forventes det at lokalpartiene både i Rana og Nesna tydelig presenterer sitt syn på vindkraftutbygging på Sjonfjellet.

For medlemmer i Motvind Sjonfjellet og en rekke andre som ser galskapen i industrialiseringen av et fjell vil dette bli avgjørende for hvilket parti vi gir vår stemme ved kommunevalget i september.

Eli Karin Vandbakk