«Kor e dokker hen, førr farsken?»

«Kor e dokker hen, førr farsken?»

29.03.22 22:50
av Merete Liberg

Kronikk på nordnorskdebatt.no av Hogne Hongset, styremedlem i Industriaksjonen og rådgiver i Motvind Norge. Hvis «Oluf» i Rallkattlia hadde beskjeftiget seg med industri-og naturpolitikk nå, tror jeg han kunne valgt denne tittelen for å etterlyse politikere i Midt- og Nord-Norge. For tiden ser det ut til at de ikke tør å ta fatt i den største trusselen mot landsdelene nord for «strømprisgrensen».

Les mer
Energipolitikk på naturens premisser

Energipolitikk på naturens premisser

07.09.21 22:59
av Merete Liberg

I en fersk rapport fra Motvind Norge utfordres regjeringens melding «Energi til arbeid» på flere sentrale punkter. Rapporten «Energipolitikk på naturens premisser – til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv» er utarbeidet av en bredt sammensatt prosjektgruppe. En rekke erfarne fagfolk med kompetanse fra ulike områder har bidratt, og rapporten gir en rekke tilrådinger om hvilke løsninger norske myndigheter bør satse på.

Les mer
Kommentar i Rana Blad 8/2-21

Kommentar i Rana Blad 8/2-21

24.02.21 21:16
av Merete Liberg

Motvind Sjonfjellet ble kontaktet av Rana blad med spørsmål om vi ville fortsette kampen mot utbygging av Sjonfjellet om ikke Freyr står bak. Selvsagt vil vi det, en utbygging har store negative konsekvenser uansett hvem som bygger ut! Interimstyret i Motvind Sjonfjellet stusser over spørsmålsstillingen.

Les mer
Styreleder i Motvind Norge på besøk i Rana

Styreleder i Motvind Norge på besøk i Rana

13.03.21 21:28
av Merete Liberg

Styreleder Eivind Salen i Motvind Norge har vært på besøk i Rana. Han mener at batterifabrikken ikke er noen dårlig ide, den kan gjerne bygges. Det er behovet for vindkraftverk som får Salen til å stusse. Freyr AS har nylig fått tillatelse til å sette opp en vindmålermast på Sjonfjellet. Det er en farlig vei å gå, mener Eivind Salen i Motvind Norge.

Les mer