Arrangement i Mosjøen 27/5, 30/5 og 3/6

Arrangement i Mosjøen 27/5, 30/5 og 3/6

Maadtoej Sijte, Motvind Bevar Øyfjellet og Motvind Norge markerer støtte for Jillen-Njaarke, i forbindelse med Øyfjellet-rettssaken. Alle er hjertelig velkomne til støttemarkeringer, samtaler og spennende foredrag som går over flere dager. 

Mandag 27. mai starter Øyfjellet-rettssaken. Skjønnssaken gjelder gyldigheten av konsesjonsvedtaket som ble gitt i forbindelse med utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk, samt spørsmål om eventuell erstatning for erverv av grunn og rettigheter. Vindkraftutbyggingen har gått hardt utover Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

 

Mandag 27/5 kl. 08.00-20.00

08.00       Markeringer med appeller, joik og banner (Ved Justisbygget)

               - Betty Kappfjell (Maadtoej Sijte) med fl.

09.00       Samvær ved Elsa Laula statuen (v/ Kommunehuset)

               - Lavvo med kaffe, leipie, samtaler. Appel ved Gaebpien Egon (NSR)

               Åpen mikrofon

10.00       Utstilling om hverdagsrasisme (Vefsn Bibliotek)

               - "Hvorfor er du så hjulbeint". Står t.o.m 31/5. Åpent hele dagen.

13.00       Storlavvo, mat og mingling (Jacobsenbrygga, kafe i Kulturverkstedet,
begge i Sjøgata)

16.00       Foredrag og panelsamtaler (Jacobsenbrygga)

               - "Samerett og reindriftstrett mm" ved Nils Roger Duna

               - "Hvem er vi og hvor går vi" ved John Fiskvik leder i Motvind Norge

               - "Mediene, det samiske og det grønne skiftet i den offentlige debatten"

               Eli Skogerbø professor ved Institutt for medier og kommunikasjon i UiO

    - Panelsamtale m/ Eli Skogerbø (UiO), Frode Solbakken (Leder for  
   Naturvernforbundet i Nordland)

               Cecilia Persson (Dramatiker Giedtine), Jonas Brække (Redaktør i Helgelendingen)

               Programmet slutter ca kl. 20:00


Torsdag 30/5

10.00       Utstilling om hverdagsrasisme (Vefsn Bibliotek)

               - "Hvorfor er du så hjulbeint". Står t.o.m 31/5. Åpent hele dagen.

16.00       Bannermarkering (Justisbygget)

               - Det blir markering med bannere ved møteslutt hver rettsdag - bli med!

19.00       Giedtine/ Hvem eier vinden (Kommunestyresalen i Rådhuset)

               Teaterforestilling: En ung samejente for invitasjon til kommunestyrets

               møte om et stort vindkraftprosjekt. Hun ønsker å fortelle makthaverne i

               kommunen hvordan etableringen av Norges største vindkraftverk, påvirker

               hennes liv, hennes fremtid, og hennes kultur"

               "Giedtine" hadde premiere i forbindelse med åpningsuken for Bodø 24.

               Arr: Åarjelhsaemien Teatere. Manus v/ Cecilia Persson, skuesp v/ Emma S. Rustad

               Regi Anne Aas. Billetter kan kjøpes i døren eller på vedlagte link:                  https://billetter.nordlandteater.no/webshop/webticket/bestseatselect?eventId=617

               (Begrenset antall)

               Det blir uformelt treff etter forestillingen på Kafeen i Sjøgata

Mandag 3/6

16.00       Bannermarkering (Justisbygget)

               - Det blir markering med bannere ved møteslutt hver rettsdag - bli med!

19.00       Samtaler med de unge Fosen-demonstrantene (Vefsn bibliotek)

               - Deltakende: Elle Nystad (leder NSR Ungdom), Jon Anta Eira Åhren (Reineier

               i Røyrvik), Maja Krihke Brandsfjell (Reineier Brekken), Elle Rawdna Nakkaiajarvi

               (aktivist Kautokeino), Therese Olsen (aktivist/student Evenskjær), Elle Risten

               Appfjell Eira (aktivist/student Karasjok), Katri Kitti (aktivist/ samisk språklærer,

               Trofors), Aina-Soofe Gaebpien-Njaita (reindriftsutøver/student, Majavatn),

              
Henrikke Sæthre Ellingsen, forsker og stifter av Elsa Laula Renberg Institutt
under Fosen-aksjonen.
Beaska Niilas palamenterisk leder for NSR på Sametinget og Fosen-aktivist.

Musikalsk innslag ved Ragni Einmo. Moderatorer: Tor Martin Leines Nordås
og Betty Kappfjell.  

    Uformelt sosialt samvær etterpå på lokal kafe.