Personvernerklæring Motvind Sjonfjellet
Oppdater 20/2/2021
 

1. Innledning

Motvind Sjonfjellet tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Motvind Sjonfjellet samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

2. Formålet
Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemsavtalen(1) , herunder gi god oppfølging og service til medlemmer og andre personer tilknyttet Motvind Sjonfjellet. Medlemskap i Motvind Sjonfjellet innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger. Som ved administrasjon av aktivitet, medlemskap, tillitsverv og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.

3. Rettslig grunnlag
Motvind Sjonfjellet kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i medlemsavtalen. Når en person frivillig melder seg inn i Motvind Sjonfjellet har vi lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger. Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke rimelig følger av medlemsavtalen, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke fra deg.

4. Innhenting og behandling av personopplysninger
Personopplysninger innhentes i forbindelse med at en person melder seg inn i Motvind Sjonfjellet. Dette skjer via innmeldingsskjema på vår hjemmeside. Det er frivillig å melde seg inn. Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person melder seg på som deltaker i et av våre arrangement. Dette skjer via løsningen for påmelding til arrangement. Det er frivillig å melde seg på til våre arrangement. Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-post adresse.

Personopplysningene er kun tilgjengelig for tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i Motvind Sjonfjellet som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt.

5.Databehandler
Motvind Sjonfjellet benytter StyreWeb som helhetlig løsning for organisasjonsdriften. Herunder medlemsregister, innmelding, arrangement. Det er inngått egen databehandleravtale mellom Motvind Sjonfjellet og StyreWeb for å ivareta informasjonssikkerhet og dine rettigheter. StyreWeb benytter ikke underleverandører, og personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS.

6. Sletting av personopplysninger

For å ivareta vår historikk blir dine personopplysninger lagret også etter avsluttet medlemskap. Retten til å bli glemt i henhold til GDPR-artikkel 17 gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i avsnitt 8.

7. Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2) bokstav d.

8. Kontaktopplysninger
Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt. Behandlingsansvarlig i Motvind Sjonfjellet er Styreleder. Kontaktopplysninger til styreleder finner du på vår hjemmeside.

__________________________________________________________________________________

1| Når en person melder seg inn i en medlemsorganisasjon oppstår implisit en medlemsavtale.