Motvind Sjonfjellet klager NRK inn for PFU

Motvind Sjonfjellet klager NRK inn for PFU

En artikkel på NRK Nordland fremstiller Motvind Sjonfjellet i et dårlig lys, der de faktiske forhold ikke harmonerer med innholdet i artikkelen. Dette er bakgrunnen for at Motvind Sjonfjellet klager NRK inn for PFU.

Les mer