Motvind Sjonfjellet ble stiftet 31/8-2020 av Merete Liberg, Hilde Næstby og Eli Karin Vandbakk.
Disse utgjør også interimstyret som sitter frem til årsmøtet april 2021.