Årsmøte i Motvind Sjonfjellet

Årsmøte i Motvind Sjonfjellet

Publisert av Merete Liberg den 19.01.22.


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 – MOTVIND SJONFJELLET

Styret i Motvind Sjonfjellet innkaller herved til årsmøte.
Tid: Torsdag 10. februar kl. 18.00.
Vi ønsker å avholde et møte med fysisk oppmøte sentralt på Mo. Imidlertid må vi ta høyde for at årsmøtet kanskje må avvikles som et Teams nettmøte.
Bakgrunn for dette er usikkerhet med tanke på hvilke smittevernregler som vil være gjeldene på årsmøtedagen.  

For å kunne sende inn forslag til årsmøtet, ha møte-, tale- og stemmerett, samt være valgbar for tillitsverv i Motvind Sjonfjellet, må du ha betalt kontingent til Motvind Norge for 2021. Du må også være registret som medlem av Motvind Sjonfjellet.

Medlemmer av styret og valgkomitee har møte- og talerett samt stremmerett på årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 • Leder av styret ønsker velkommen
 • Velge møteleder
 • Velge referent
 • Velge tellekorps
 • Godkjenne møteinnkalling
 • Godkjenne saksliste
 • Behandle årsmelding
 • Behandle årsregnskap
 • Behandle skissert årsplan
 • Behandle budsjett
 • Velge representanter til styret (inkl. varamedlemmer), valgkomite og velge revisor.
 • Velge representanter til landsmøtet evnt. regionmøter i Motvind Norge.
 • Avsluttende appell.


(Det tar forbehold om endringer
)
Forslag til årsmøtet sendes på epost til:
motvindsjonfjellet@gmail.com
Frist for å fremme forslag er 26. januar kl. 23:59.

Påmelding til årsmøtet sendes til:
motvindsjonfjellet@gmail.com
Frist 27. januar kl. 23:59

Vi ønsker hjertelig velkommen til det 2. årsmøtet i Motvind Sjonfjellet.

Med vennlig hilsen Styret i Motvind Sjonfjellet.
Arnt-Ivar Lillevik (leder), Merete Liberg (nestleder), Hilde Sletten, Monica Strand og Knut Samson Alne.