Årsmøte-uttalelse Motvind Sjonfjellet 2022

Årsmøte-uttalelse Motvind Sjonfjellet 2022

Publisert av Merete Liberg den 23.03.22.

 Årsmøteuttalelse, Motvind Sjonfjellet
I Fosendommen 11. oktober i fjor kom Høyesterett i storkammer enstemmig fram til at reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 er krenket og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige for to vindkraftverk.

Resultatet av denne dommen vil skape en viktig presedens i alle fremtidige og gitte vindkraftkonsesjoner der reindriftsnæringa er berørt, også for Sjonfjellet. Men vindturbinene på Fosen er fremdeles i full drift, til tross for at dommen konkluderte med at kraftverket er ulovlig.

Det ser ut som Regjeringen legger opp til en overprøving av en enstemmig dom fra Høyesterett noe som er i strid med Grunnlovens regel om at Høyesterett dømmer i siste instans. Motvind Sjonfjellet krever likhet for loven og at kraftverket nå må stanses!