Banneraksjon 11/5

Banneraksjon 11/5

Publisert av Gunlaug Hauknes den 16.05.22.
Det blir stadig viktigere å få fram at vindkraftindustrien ikke kan fortsette å legge under seg vår natur med argumentet at det er miljøvennlig og skal føre til et grønt skifte.
Her står vi langs Fylkesvei 17. Rett over fjorden ser vi Sjonfjellet, der Statens vegvesen la planer om å bygge en utsiktsplass mot kysten. Den planen blir ikke realisert dersom Sjonfjellet blir utbygd. Strekningen vil også miste betegnelsen Nasjonal turistveg.

Nordland er satt under sterkt press for vindkraftutbygging. Vi kan ikke gi fra oss mer natur.

Banneraksjonen i Sjona var en av flere denne dagen. Det var i tillegg aksjon på Nesna, på Mjølanbrua, i Langneset og ved Bunnpris på Båsmoen. 
 
Se mindre