Foredrag / sosialt samvær og årsmøte

Foredrag / sosialt samvær og årsmøte

Publisert av Arnt - Ivar Lillevik den 26.01.23.
Foredrag / sosialt samvær og årsmøte

Torsdag 23/2 kl. 18.00 Mo samfunnshus, lillesalen. Styret i Motvind Sjonfjellet innbyr til foredrag/sosialt samvær. Foredragsholder er Svein Hammer forfatteren bak boka «Grønt manifest» Det blir anledning til å stille spørsmål og kjøpe boka. I etterkant av foredrag/ sosialt samvær avholder vi årsmøte


INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 – MOTVIND SJONFJELLET

Styret i Motvind Sjonfjellet innkaller herved til årsmøte.
Torsdag 23. februar Mo samfunnshus, lillesalen.
Tidspunkt i etterkant av foredrag/og sosialt samvar. Antatt kl. 19.15

For å kunne sende inn forslag til årsmøtet, ha møte-, tale- og stemmerett, samt være valgbar for tillitsverv i Motvind Sjonfjellet, må du ha betalt kontingent til Motvind Norge for 2023 innen 9/2-23.

Medlemmer av styret og valgkomite har møte- og talerett samt stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 • Leder av styret ønsker velkommen

 • Velge møteleder

 • Velge referent

 • Velge tellekorps

 • Godkjenne møteinnkalling

 • Godkjenne saksliste

 • Behandle årsmelding

 • Behandle årsregnskap

 • Behandle skissert årsplan

 • Behandle budsjett

 • Velge representanter til styret (inkl. varamedlemmer), valgkomite og velge revisor.

 • Velge representanter til landsmøtet /regionmøter i Motvind Norge.

 • Avsluttende appell.

(Det tar forbehold om endringer)
Forslag til årsmøtet sendes på epost til: motvindsjonfjellet@gmail.com
Frist for å fremme forslag er 09. februar kl. 23:59.

Formell innkalling til årsmøtet med dokumenter vil du motta senest 16/2.

Vi ønsker hjertelig velkommen til det 3. årsmøtet i Motvind Sjonfjellet.

Med vennlig hilsen Styret i Motvind Sjonfjellet.
Arnt-Ivar Lillevik (leder), May-Lene Meyer (nestleder), Merete Liberg, Hilde Sletten, Monika Strand, Gunnlaug Hauknes, Rune Gullesen

Har du ikke mottatt faktura på kontingent eller har andre spørsmål send til:
merete.liberg@motvind.org