Hilsen fra Motvind Norge til Motvind Sjonfjellet

Hilsen fra Motvind Norge til Motvind Sjonfjellet

Publisert av Merete Liberg den 13.03.21.

På Sjonfjellet er alt som skaper engasjementet og folkebevegelsen mot vindkraften i Norge konsentrert. Her er det fantastiske naturområder, langs fjorden Sjon mellom Rana og Nesna, en hel fjellrygg, som skal pepres med gigantiske vindturbiner som vil veive med digre turbinvinger og blinke med intense lys døgnet rundt, alle årets dager. Fyllinger og skjæringer og veier og oppstillingsplasser vil ødelegge naturområdene på en uvirkelig måte, slik vi har sett det over hele landet.

Det er gigantiske pengeinteresser som står bak. Disse bruker alle triks og alle slags metoder for å tvinge utbyggingen igjennom, enda hvor fornuftsstridig den er, i det området i Norge og kanskje i Europa med størst kraftoverskudd. Så skal man produsere mer kraft, her?

Årsaken er selvfølgelig penger. Det er ingen som finregner på om det egentlig gir noe utslag på klodens klima, å ødelegge de karbonholdige naturarealene på Sjonfjellet for å sette vindturbiner på dem. Man tar også bare grovregningen når det kommer til den økonomiske gevinsten. Investorene og eierne, Torstein Dale Sjøtveit, Tom Einar Jensen og Bjørn Rune Gjelsten er allerede milliardærer og mangemillionærer. Gevinstene i prosjektene i Rana telles i hundre millioner. Den fordeles ganske urettferdig: Alt til de få som har mest fra før.

Motstanden mot vindkraft har blitt ganske stor i Norge, for å si det forsiktig. Løgnen er avslørt, og folk er forbannet for at våre ansvarlige politikere og regjeringsmedlemmer ennå holder på den. Når feil og urett blir påpekt, forventer vi at det får konsekvenser, her i landet. Men i Norge er det akkurat som om det er et eget sett med regler som gjelder for vindkraften og deres interesseorganisasjoner, regler som de stort sett bestemmer selv.

Nå sitter de og koker i hop tanker og ideer hvordan de kan fortsette festen likevel, selv om foreldrene har kommet hjem og har sett det ramponerte huset. Energimyndighetene og Regjeringen prøver seg med «mer igjen til kommunene» og sånt sludder, vi ser jo at vindkraftinvestorene blir milliardærer, mens kommunens inntekter ennå telles i millioner. Eller: Investorene får tusenlapper, kommunene får kroner. Da hjelper det ikke om man slenger etter dem et par kroner ekstra. Urettferdigheten er himmelstormende.

En annen ide de har, er å late som de ikke skal bygge vindkraft allikevel, men heller bygge noe annet som krever ekstremt mye kraft, og så vil det bli «nødvendig» å bygge vindkraft etterpå, og tjene penger på det også. På Sjonfjellet er det illustrert som et mønstereksempel. Der er det batterifabrikken. Som alltid er visjonene og løftene trygt atskilt fra virkeligheten, det skal være verdens aller mest  suverent utslippsfrie og fantastiske batteriproduksjon, som i tillegg til å redde verden også gir tusenvis av arbeidsplasser, og penger til alle, liksom. Batterifabrikken, eller selskapet som skal eie den, Freyr batteries, er ellerede verdt flere milliarder på New York børsen.

Pussig den norske stat da må gi dem 142 millioner kroner i støtte fra Enova. Har de ikke penger selv, milliardærene?

Og pussig den må ligge akkurat på Sjonfjellet. Om forretningsideen er så briljant, ville den da ikke være aktuell flere steder? Eller er det kun i Rana man kan ha håp om å tvinge ned en batterifabrikk fulgt av Europas største vindkraftanlegg, med gigantiske subsidier og skattefordeler på kjøpet?

Det er den grønne løgnen, den vi i Motvind Norge kjemper mot. Det er de som bruker verdens største kriser som en forretningside, og får den norske stat med på laget, klare til å åpne pengesekken og se en annen vei mens klodens rikeste forsyner seg av den. Motvind Sjonfjellet har en av de viktigste kampene i landet, nå fremover, det er av landets mest utsatte områder i Stortingsperioden som kommer. Det er enorme kapitalkrefter som har samlet seg, og vil forsyne seg både av vår felles natur og vår felles økonomi. De presser veldig på for å få det til å gå fort, så utbyggingen kan skje før bløffen  blir ikke bare avslørt, men også stanset.

Det er det vi er til for. Gratulerer til Motvind Sjonfjellet for en flott hjemmeside! Vi står sammen i kampen. Vi er ikke hver for oss, vi er en folkebevegelse. Den heter Motvind Norge, og stopper vindkraft. Velkommen på rett lag!