Ingen batterifabrikk i Vefsn, Salten eller Ofoten

Ingen batterifabrikk i Vefsn, Salten eller Ofoten

Publisert av Merete Liberg den 17.03.21. Oppdatert 22.03.21.
Dette er godt nytt for Motvind Sjonfjellet. Ikke fordi vi er motstandere av batterifabrikker, men fordi potensiell kraftkrevende industri virker drivende for vindkraftutbygging. Dette på tross av at det er nok kraft tilgjengelig.

Selvom batterifabrikk på disse lokasjonenen kun var på skisseplanet, så ville de kunne virke legitimerende for å bygge ut Sjonfjellet.

Freyr AS hevder fortsatt (Senest på NRK) at det er for lite kraft på Helgeland, noe som er en merkelig påstand siden Helgeland er ikke et eget kraftområde og det er mer en nok kraftoverskudd i Nordland (7 TWH).

Vindkraftutbyggere argumenterer ofte med at
- Det er for lite kraft til å bygge industri/ arbeidsplasser
- Det er mye kraftkrevende industri i emning.

Batteriproduksjon og hydrogenproduksjon er svært kraftkrevende. Derfor er slike planer til og med på skissestadiet en pådriver for å få bygget et vindkraftverk. 

Les saken om skrinleggingen lokasjon for batterifabrikk i Vefsn/ Harstad/ Narvik / Fauske i 
Rana No.....