Landsmøte Motvind Norge 2023

Landsmøte Motvind Norge 2023

Publisert av Hilde Sletten den 24.04.23. Oppdatert 14.05.23.

Landsmøtet Motvind Norge 2023, en berikelse i form av masse nyttig informasjon, møte med inspirerende folk og mange viktige tema som ble belyst i løpet av helga.

Nordland hadde 4 delegatene til landsmøtet. Siden det ikke var noen fra de to andre lokallagene i Nordland som hadde anledning til å sende noen, ble vi manns-/kvinnesterk i år fra Motvind Sjonfjellet, da 3/4 av styret deltok. 

På programmet var selve Landsmøtet som ble innledet med et fagseminar, og varte over to dager med middag, taler og underholdning lørdagskveld og fortsatte søndag. Søndagen ble avsluttet med en ekskursjon til Nord-Odal og vindkraftanlegg med turbuss.


Landsmøtet ble som nevnt innledet av et fagseminar.

Først ut var Svein Grotli Skogen (NVE)
Han ga utrykk for at NVE pr. nå så det som usannsynlig at det ble noe mer utbygging på land.
Pr. i dag ligger det ingen søknader inne. Havvind derimot kom til å bli det store satsingsområdet.
Vi vet jo at dette er bare tull, lobbyen jobber på.
Men veldig fint å se at det er takhøyde for at NVE er invitert, og han fulgte godt med under fagseminaret og var tilstede under lunsj og virket oppriktig interessert under samtalene.

Neste ut var Trygve Tamburstuen (Alternativ Energikommisjon)
Han ga et innsiktsfullt foredrag på hvordan Alternativ Energikommisjon har jobbet og kommet fram til sin rapport, og var helt klar på at vi ikke trenger vindkraft. 
Denne rapporten er det viktigste våpen vi har nå mot det oppkonstruerte kraft behovet som politikere og lobbyen står bak. Alle de kraftkrevende industrietableringer vil øke kraftbehovet, noe som igjen vil øke trykket på å bygge ned naturen til vindkraft. 
Rapporten er tilgjengelig på nett og kan lastes ned via https://a-ek.no/rapport/

Sist ut Jan Emblemsvåg (NTNU)
Hans foredrag gikk ut på å opplyse om 4. generasjon atomkraftverk. Hvordan det fungere i forhold til tidligere atomkraftverk, sikkerhetsmessig og effektivitets-med tanke på effektivitet. Det som var mest interessant var at de nye atomkraftverk faktisk tar i bruk avfall fra gamle deponi som ressurs etter og faktisk rydder opp etter de gamle atomkraftverk. Et veldig interessant og opplysende foredrag. For de som er interessert i mer inngående informasjon er det bare å google Jan Emlemsvåg så får dere mer inngående informasjon hvorfor han med flere mener atomkraft er løsningen på kraftproblemene.

Våre kjære naboer
På programmet var også noen ord fra våre kjære naboer og deres erfaringer.
Det var representanter både fra Sverige, Danmark og Island. Det som var tydelig og som alle påpekte er at de ikke er organisert så godt som oss i Norge. De har også endel andre utfordringer som at, vindkraft faktisk en stor industri i Danmark, Sverige har bygget ut så mye og det i en tid før folk opp øynene, Island er vel den som kan sammenlignes mest med oss, de har jo kraft og her har du samme problematikken at store aktører skal etablere seg og det oppkonstruerte kraftbehovet blir like tydelig her som hjemme. De syntes alle det var veldig interessant å se hvordan Motvind Norge hadde greid å få på plass en så sterk organisasjon med så mange forskjellige fagfolk og faggrupper.

Selve landsmøtet gikk greit, men det er mange engasjerte med sterke meninger så erfaringsmessig så tar landsmøtet i Motvind Norge lenger tid enn vanlige landsmøter således gikk det denne gangen og. Men det var interessante innlegg underveis og nyttige, særdeles var det forfriskende å se at de unge tok ordet og var klare og tydelige i sitt budskap.

Middagen og underholdningen på lørdagskvelden var særdeles hyggelig. Ikke minst fordi man da ha anledning å bli bedre kjent med andre deltakere og høste av folks erfaringer i motvind arbeidet. Utrolig mange dyktige og erfarne motvind folk som har jobbet i årevis og kjent på kroppen hva man står opp mot. Må si at jeg satt igjen med en utrolig stolthet over å være med i en slik organisasjon som er så unik bygd opp av frivillighet og det over hele landet. 

I løpet av middagen ble det mange gode samtaler blant annet med en som på frivillig basis har reist landet rundt med måleutstyr for å måle støy. Dette er faktabasert info som ingen kan tøyse vekk. En viktig jobb, men i tillegg opplevde han at han like mye ble en støtte rent menneskelig for de som han traff på sine mange reiser, det sier noe om den viktige jobben som gjøres av folk fra hele landet.

Da landsmøtet var ferdig på overtid, ble det allikevel tid til ekskursjon til Nord-Odal der vi besøkte et vindkraftanlegg. Tåka lå tykk så vi fikk ikke den store oversikten, men viktigere var de berørte som bodde rundt der og som møtte oss og fikk formidlet sin historie. Hjerteskjærende historier om støy, en kamp mot myndigheter og helseproblemer som et resultat av galskapen. En ungdom hadde ikke klart å besøke området før nå etter at det ble nedbygd, dette var hans barndoms rike og har var tydelig berørt i sitt innlegg. 

Etter en slik avslutning på helga forstår vi virkelig hvor viktig vår kamp er. 
Slike skjebner vil vi ikke ha og vi skal ikke ofre mer natur.