Leserbrev - Rana Venstre 11/5-20

Leserbrev - Rana Venstre 11/5-20

Publisert av Merete Liberg den 21.03.21.
Rana Venstre krever konsekvensutredning, full åpenhet, høring og offentlig debatt om eventuelt kommunalt eierskap i Freyr AS.
Offentligheten i Rana skulle ikke få vite noe om at kommunestyret tirsdag den 12. mai hadde gjort sitt endelige vedtak om at Rana kommune skulle kjøpe aksjer for 10 millioner kr i Freyr AS.

Rana.no kunne kvelden den 6. mai avsløre at flertallet i Rana formannskap bestående av Høyre, Frp, Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne vedtok å behandle «Politisk sak som er unntatt offentligheten» (https://ranano.no/vil-kjope-seg-inn-i-freyr/07.05-09:53). Partiene i posisjonen innstilte på at Rana kommune skulle gå tungt inn på eiersiden i selskapet Freyr AS.

Rana kommune har oppgaver som planmyndighet og skal ivareta innbygernes interesser i forhold til selskapet Freyr AS, som vil etablere en batterifabrikk på Mo. Som aksjonær vil kommunen også være forpliktet til å ivareta selskapets interesse. I slikt samrøre vil kommunens objektive rolle overfor egen befolkning ha liten troverdighet.

Alle vet at Freyr AS ikke bare jobber for å starte opp en batterifabrikk her i byen, som de fleste er positive til. Men Freyr planlegger også et unødvendig og naturødeleggende vindturbinanlegg på Sjonfjellet er omstridt. Både Nesna og Rana kommuner gikk mot vindkraftindustri på Sjonfjellet i 2014.

Et slikt vindturbinanlegg er et finansielt foretagende for Freyr ifølge leder for samfunnsutvikling i Freyr, Marius Jøsevold i Rana Blad 03.04.2020. Batterifabrikken kan kun drives av kraftoverskuddet i Nordland og ikke av kraften fra Sjonfjellet, skrev han.

For styret i Rana Venstre