Leserbrev av Hilde Sletten 15/10-21

Leserbrev av Hilde Sletten 15/10-21

Publisert av Hilde Sletten den 10.11.21.
Når en kommune gjør seg inhabil med å kjøpe aksjer i noe så kontroversielt som vindkraft, kan man spørre seg om det er demokrati som praktiseres i dette landet.
Mange Ranværinger er nå i realiteten aksjeeier i noe de slett ikke vil være en del av.
I tillegg så berører en utbygging av Sjonfjellet store deler av Helgeland.
Når de unnlater å informere om et planlagt kjøp av aksjer på 10 millioner i Freyr, og nå er noen av disse aksjene omgjort til aksjer i Sjonfjellet vindkraft. til en verdi av ca 760 000 kr. har man lov å spørre om hva kommunen virkelig driver med.
Er de bundet opp til å ha aksjer i vindkraft?
Er dette en oppgave som kan karakteriseres som en av de nære oppgavene?
I en periode på to år har nå Motvind Norge kartlagt hvordan utbyggere av vindkraft går frem for å bondefange både kommuner og landeiere.
Kommuner blir gitt lovnader om arbeidsplasser, dyp vanns kaier etc. Og merk dere det, lovnader har blitt brutt over hele linja.
Utbyggere presser jordeiere til å selge eiendommer med kontrakter som innbefatter en taushetsplikt på 25 år. Viss de ikke selger kan de uansett ta eiendommen (ekspropriasjon), med velsignelse fra NVE, er det de blir servert.
Dette er faktisk en praktisering som ikke er LOV!
I følge forsyningsloven har man kun lov å bruke slike midler ved reel kraftmangel og kan heller ikke brukes som argument for etablering av næring.
Som de fleste kanskje har fått med seg så har vi et overskudd av kraft i Nordland, et stort overskudd, nok til flere batterifabrikker. Vi har i realiteteten ingen grunn til å bygge ut Sjonfjellet.
Denne taushetsplikten som utbyggere praktisere overfor jordeiere (25 år), det vanlige er ca 3 år, resulterer i at alle de andre i området faktisk ikke får vite om planene før de har noen som helst mulighet til å klage.
De som har solgt eiendom tjener penger og de andre mister verdier som de har satt i hus og eiendom, og ikke minst verdien i det nærområdet som de har et kjært forhold til.
Dermed blir det splittelser i befolkningen og en misnøye som går på at de føler at de blir overkjørt.
Og det er i realiteten det både de som selger eiendom og de som står utenfor med tap, opplever.
Er dette demokrati?
Er dette god distriktspolitikk?
Et vedtak tatt i Rana kommune om utbygging av Sjonfjellet vil ikke berøre selve byen, men store deler av distriktet rundt selve Rana og ikke minst alle kommunene rundt. Helgeland som begrep vil miste sin glans, og vi vil miste muligheten til en nasjonal turistvei.
En overvekt av Norges befolkning var mot vindkraft industri ved siste måling før valget. En god del av disse er de som blir berørt direkte eller indirekte og som har satt seg inn i hva vindkraft innebærer for miljø og folkehelse.