Leserbrev av Hilde Sletten 27/05-22

Leserbrev av Hilde Sletten 27/05-22

Publisert av Hilde Sletten den 02.06.22.
I Oslo har man en makshøyde på bygg på 42 m.

Området rundt Oslo S er unntatt regelen og har i dag to bygg på over 100 meter. Oslo Plaza 117 og postbygget 112.

Vil jo si at tanken med å bygge i høyden er i og for seg er bra når det kommer til å utnytte arealer og skåne områder.

Men når det kommer til å bygge ute i naturen er det visst ingen restriksjoner på verken høyde, antall eller skåning av arealer. Der stopper alle hensyn.

I dag har Vindturbinene vokst til opptil 300 meter, altså mer enn det doble som er tillat i området rundt Oslo S.

Sjonfjellet skal kanskje måtte bøte med ca. 100 stk. av disse.

Vel, Sjonfjellet brukes bare av noen skrælinger og de dyra som måtte finne på å bruke området får finne mat og ruter andre plasser. Dette hører vi stadig vekk.

Er det ikke det uberørte vi i dag skal prøve å bevare?

Det forholdsvis urørte Sjonfjellet har altså ingen verdi?

For ja, det er et ulendt fjell og det er ikke overbefolka, men de som bor ved fjellet og kjenner fjellet vet rutene. De bruker fjellet, for det er utrolig vakkert, og når du når toppen opplever du et flott terreng med massevis av små vann, rypeterreng og fiskemuligheter, og ikke minst en fantastisk utsikt. Fjellet har en historie for mange og ikke minst er det det nære som har vært der i alle tider.

Her skal vi altså smelle opp 100 stk. av disse ca. 250 meter høye konstruksjonene, noe som vil ødelegge landskapet for all framtid.

Jeg vil gjerne komme med noen tall for en gangs skyld, slik at de som ikke har noe forhold til Sjonfjellet, får et innblikk i hva disse konstruksjonene i seg selv innebærer utover at de ødelegger et fjell.

1 stk. vindturbin på 250 meter inneholder:

1800 liter hydraulikk olje, ca. 650 tonn stål, 55 tonn kobber,

3,7 tonn bly, nærmere 2 tonn aluminium, 600 kg nikkel,

125 kg dysprosium og om lag 65 tonn betong.

For utvinning av mineraler, som stål, kopper, nikkel trengs det om lag 100 kg bergarter/malm for å utvinne hvert eneste kg med metall (Fra ca. 0,3 % kobber til 1 % stål). Hvor deponeres så restavfallet fra gruvene, jo i sjøen.

Det blir 80 000 tonn. bergarter/malm. Siden da ett lastebillass er på ca. 18 tonn, så da blir det ca. 4500 lastebillass pr. vindturbin bare i råstoff.

Med et MDGs ønske om 2000 stk. turbiner, tilsvarer det 9 millioner lastebillass, bare med råstoff. Det er uforståelig at det finnes en eneste innbygger i Norge som er så uansvarlig at en ønsker å bidra til denne varslede katastrofen. (Sitat Knut Rellsmo).

Noen liker tall og fakta!

Liker vi dette?

Dette er dyr og ustabil strøm og langt fra grønn og bærekraftig!

Hilde Sletten

Vindkraftmotstander