Leserinnlegg av interimstyret i Rana No 13/12-2020

Leserinnlegg av interimstyret i Rana No 13/12-2020

Publisert av Merete Liberg den 13.12.20. Oppdatert 07.03.21.
Se for deg…
-  at det planlegges vindkraftverk med 250 meter høye vindturbiner på Båsmofjellet, og ditt nærfjell stenges vinterstid pga. fare for iskast fra rotorblader…
-  at vindturbiner på Båsmofjellet sender hørbar og ikke hørbar lyd (infralyd) ned til ditt boligområde, natt som dag. Støy du selv ikke kan «slå av»…
-  at vindturbiner forårsaker solskygge på din eiendom. Solskygge som lages av rotorblader når de «kutter» solstråler og som oppleves som blinkende lys…
-  at så snart utbyggingsplaner for Båsmofjellet var kjent, sank verdien av huset ditt kraftig…
-  100 vindturbiner nær Akersvatnet med 2500 liter hydraulikkolje i hver og en av dem. Lekkasje vil føre til forurensing av ditt og kommunens drikkevann…
-  at vindturbiner i nærheten av Mogressfjellet og Umbukta ødelegger ditt hyttefelt på grunn av lysblink og lyd døgnet rundt, og begrenser din mulighet til fri ferdsel på grunn av iskast…
-  at det planlegges over 100 vindturbiner langs hele Mofjellet. Hver turbin med 2 intense lys som blinker hele døgnet 365 dager i året. Synlig fra alle bydeler i Rana…
-  at trimkassepunktet Vindskjermen (517 m.o.h.) på Mofjellet står midt i en «skog» av 250 meter høye vindturbiner…
-  at det sprenges og bygges brei anleggsvei på kryss og tvers i ditt molte- og kantarellområde for å få turbindeler opp på fjellet…
-  at mer enn 100 store vindturbiner settes opp i ditt jakt- og fiskeområde…
-  at det bygges vindkraftverk på Lovund-fjellet med den konsekvens at flere tonn epoxyforbindelser og mikroplast hvert år forurenser havet, vårt matfat…
-  at det planlagte vindkraftverket vil ødelegge for eksisterende familiedrevne næringer og bedrifter med sterk lokal forankring… Hva om det var ditt levebrød...

Ville du ha engasjert deg da? Ville du ha ønsket at alle andre også engasjerte seg?