MÅ HA - MÅ HA!

MÅ HA - MÅ HA!

Publisert av Hilde Sletten den 26.04.22.

MÅ HA - MÅ HA!
Som en del av forbrukersamfunnet har vi alle tatt innover oss i mer eller mindre grad hvor destruktivt det er for vår eksistens på denne kloden.

Vi legger om til tannbørster i bambus, vi sorterer og kjøper brukt.

Vi har liksom følt på den samvittigheten, at vi som forbrukere må redusere forbruket for at ressursbruken, som holder hjulene i gang ikke skal eskalere enda mer og kloden vår skal lide enda mer arealmessig.

Det er poengtert i rapporter etter rapporter, at ja vi er i en naturmangfold krise og den er reell.

Hva er intensjonen med alle disse tiltakene vi iverksetter…?

Redusere avtrykket på naturen vår..?

MÅ HA - MÅ HA!
Hører vi nå fra våre kjære politikere og vindindustriens tilhengere.

Vi bygger ned vanvittige arealer av vår urørte natur i Norge fordi «noen» roper høyest i alle aviser og alle media. Strømkrise!!!

Samtidig må alle vi «vanlige folk» som det så fint i dag heter, godta at sånn er det bare.

Hvorfor må vi det? Hvor er samvittigheten til de som virkelig kan gjøre en forskjell?

Må vi stå å se på at fjell etter fjell, nærområde etter nærområde blir ødelagt?

Har vi ikke sett det i andre land, hvorfor er det så vanskelig å se det når det er i vårt eget.

Vi har pøset inn penger i andre land for å redde natur.

Hvorfor er vår natur til salgs?

Logikken er fraværende. Våre vakre fjellområder vil om 20-30 år være en arena for et søppel problem som vi i fremtiden vil riste på hodet av.

Og for hva?

Vindkraft er ikke stabil og dermed heller ikke særlig bærekraftig.

Den er totalt avhengig av andre energikilder som vann, kull etc.

Den produserer strøm i underkant av 30% av tiden.

Resten må vannkraft som er vår ressurs utligne.

Toppene av vindkrafta skal selvfølgelig eksporteres ut av landet, bare der går det til spille 10% av ressursene, og så skal vi jammen kjøpe den tilbake og til en enda høyere pris.

Europa har erfart at vindkraft er lite økonomisk, lite stabil og krever mye kull for å kompensere.

Nå vil de ha kabler fra Norge for å liksom nå sine mål, for kull er som sagt ikke mye miljøvennlig. Men hva er logikken i det?

Om vi bygger ned hele kysten, vil det bare utgjøre en promille av det totale forbruket som er i Europa.

Overskuddet fra vannkrafta som kunne gått direkte til industrien og forbrukerne her til lands og som virkelig kan kalles bærekraftig, går nå til å kompensere en vind-industri som ikke er tilstrekkelig konsekvensutredet i forhold til helsespørsmål, naturinngrep, økonomi, ettervirkninger som søppelhåndtering, mikroplast og utallige andre konsekvenser som er lagt helt død pga MÅ HA - MÅ HA effekten.

Vil vi virkelig stå å se på at det samme skjer igjen, bare i et enda raskere tempo?

MÅ HA - MÅ HA, produksjon av vindturbiner i stor skala, store datasenter og krypto valuta er jo så i tiden, og vi «vanlige folk» fortsetter ufortrødent å kjøpe brukt, sortere søppel .…

Akkurat nå jobbes det med en konsekvensutredning fra utbygger (Sjonfjellet vindpark Holding AS) sin side for Sjonfjellet. Muligens tar den utgangspunkt i samme mangelfulle konsekvensutredning som ble gjort i 2013, og som ble nedstemt av våre politikere.

Hva har endret seg siden da?

Hilde Sletten
Vindkraft motstander

Publisert i Rana Blad 11/4...