Motvind Salten er etablert!

Motvind Salten er etablert!

Publisert av Merete Liberg den 01.05.22.
Akkurat som på Øyfjellet og Storheia er reindriften truet i tillegg ligger turbinfeltet tett inntil nasjonalparken Rago.
Leder i nystiftede Motvind Salten er Steinar How og nest leder er Leif Arild Nygård.

Nedenfor er det gjengitt med tillatelse leserinnlegg skrevet av Amund Aunsmo, som sto på trykk i Avisa Nordland 7/4:

Ser i AN av 29. mars at Blastr Green Steel planlegger å bygge 100 vindturbiner i Sørfold/Fauske-området. Dette skal visst nok være tilstrekkelig til å realisere industrieventyret i Sørfold. Turbinene skal produsere 6 TWh årlig.

Til sammenligning produserer Øyfjellet vindpark 1,2 TWh med sine 72 vindturbiner (ifølge Øyfjellet Vinds egen nettside). Ser vi den samlede nasjonale produksjon fra vindkraft i løpet av 2021 var den 11,8 TWh fra 1304 vindturbiner (ifølge NVE).

Det er sånn sett oppsiktsvekkende at Green Steel skal produsere like mye på sine 100 vindturbiner som 650 eksisterende vindturbiner. Kan det være at Green Steel her har basert seg på teoretiske tall, og ikke på realisme? Det vil i så fall ikke være første gang politikere blir ført bak lyset i forbindelse med utredninger av vindkraftkonsesjoner.

Uansett tviler jeg ikke på at Green Steel planlegger å bygge turbiner med høy effekt, og gjerne betydelig høyere effekt enn de turbinene som så langt har vært akseptert av myndighetene mht. høyde og størrelse.

Her planlegges monsterturbiner med en sannsynlig høyde på 300 meter (Oslo Plaza er 117 meter) over et 100 kvkm stort område med urørt natur. Ødeleggelsene av dette vil selvsagt bli enorme. Det vil minimum være behov for 10 mil anleggsvei med 30 meters bredde og dimensjonert for å tåle ufattelig mange tonn. I tillegg kommer selvsagt kraftgater, oppstillingsplasser, etc.

Turbinene vil ha en rotordiameter på ca. 250 meter. Hastigheten ytterst på turbinvingene vil kunne få en hastighet på over 300 km/t, noe som gir ekstrem belastning på vindturbinene. Jo større påkjenningen er, desto mer giftig mikroplast vil eroderes fra turbinvingene og vil trekke ned i grunnvannet. Levetiden på så store turbiner estimeres for øvrig til å være under 15 år.

Området vil i store deler av året være avstengt for alminnelig ferdsel, som følge av risiko for iskast fra turbinvingene. Dyrene i området må nok leve med denne risikoen. Blinkende tivolilys fra anlegget vil vises på milevis avstand, og høyst trolig også skjemme ut legendariske Rago nasjonalpark.

Ennå er det for tidlig å si hvilke rødlistearter denne utbyggingen vil ramme. Utbyggingen vil finne sted i urørt natur, og med sine helt unike økosystem. Det er vondt å tenke på at dyr og fugler skal fortrenges fra sine områder, for å tilfredsstille menneskers grådighet.

At rasering av urørt natur i stor skala skal være vår måte å «redde kloden på» er en absurd tanke. Det tror jeg egentlig de fleste uten forretningsmessige intensjoner forstår. Dette er så langt unna grønt og bærekraftig som det overhodet er mulig å komme.

Derfor sier jeg et klart «nei» til dette luftslottet i Sørfold/Fauske.