Motvind Sjonfjellet klager NRK inn for PFU

Motvind Sjonfjellet klager NRK inn for PFU

Publisert av Merete Liberg den 19.05.22.

En artikkel 16/5-22 på NRK Nordland sin nettside, fremstilles det som om Motvind Sjonfjellet skal demonstrere mot vindkraftutbygging i årets folketog 17.mai. En slik påstand fra NRK er totalt misvisende. I likhet med de fleste øvrige lag og organisasjoner hadde vi en fane (banner) med navn og logo. 

Motvind Sjonfjellet fremstilles også som en kontroversiell deltaker i folketoget og blir beskyldt for å bryte med den apolitiske linje. 
Vi redegjør både skriftlig og muntlig ovenfor NRK Nordland hvorfor en slik fremstilling ikke er riktig. Allikevel ble overskrift og fremstilling fastholdt. Videre finner vi også bruken av den ene  "sakkyndige" som tvilsom. 

Det bør nevnes i denne sammenheng at også Rana blad fremstilte vår tilstedeværelse som om at vi hadde demonstret i 17. mai toget. 
Dette påklaget vi og teksten ble fjernet. 


I beste fall tyder disse to hendelsene på at viljen til å tilegne seg kunnskap om hva Motvind Sjonfjellet og Motvind Norge faktisk er, ikke er tilstrekkelig til att de kan fremstille oss på en korrekt måte. 

Motstand mot vindkraftutbygging fremstilles også som kontroversielt. Noe vi finner oppsiktisvekkende all den tid flertallet i Norges befolkning er mot utbygging av vindkraft på land.

Les artikkelen på NRK Nordland  her......