Motvind Sjonfjellet offisielt stiftet 31/8

Motvind Sjonfjellet offisielt stiftet 31/8

Publisert av Merete Liberg den 25.01.21. Oppdatert 07.03.21.
Det blåser en vind over Norge - en sterk Motvind.
En Motvind som er oppstått som en protest mot de store og unødvendige ødeleggelsene vindkraftutbygging forårsaker i Norges storslåtte og uberørte natur. En Motvind som protesterer mot fremgangsmåtene som benyttes av myndigheter og vindkraftbransjen.
Denne Motvinden blåser nå også i vårt distrikt. Vindkraftopprøret er nå sterkt på Helgeland, som en følge av planene om utbygging og rasering av Øyfjellet og Sjonfjellet. Fjellene står i fare for å gjøres om til gigantiske industriområder. Øyfjellet og Sjonfjellet vil da for alltid være tapt slik vi kjenner det i dag.
Det er med glede vi kan kunngjøre at det nå formelt pr. 31.08.20 er stiftet en lokal Motvindorganisasjon; Motvind Sjonfjellet. Interimsstyret i Motvind Sjonfjellet består av Merete Liberg, Hilde Næstby og Eli Karin Vandbakk.
Motvind Sjonfjellet er en nyetablert organisasjon, mens medlemmene i interimsstyret har vært engasjert i Motvindarbeid i ett års tid.
Motvind Sjonfjellet sine medlemmer og frivillige støttespillere ønsker et synlig og aktivt lokallag. Det skal vi være. En stor og sterk medlemsmasse som sammen viser sin motstand mot vindindustri. Medlemmer som kommer sammen på tvers av kjønn, alder, politisk ståsted, bakgrunn, religion og legning. Medlemmer som sammen vil forhindre unødvendig ødeleggelse av Sjonfjellet.
Engasjerte innbyggere i Hemnes, i Utskarpen og på Nesna har god kunnskap om sitt nærområde. Grupper som vi i Rana skal jobbe tett og godt sammen med fremover for å belyse hvordan en eventuell utbygging av Sjonfjellet vil påvirke dem.
Vindkraft skaper flere problemer enn den løser. Dette blir stadig tydeligere for flere og derfor vokser motstanden mot vindindustrien og mot planene om utbygging av Sjonfjellet.

Les artikkel Rana no...