Nasjonal aksjon 8/10 Vardetenning

Nasjonal aksjon 8/10 Vardetenning

Publisert av Merete Liberg den 25.01.21. Oppdatert 07.03.21.
PÅ SJONFJELLET,
TORSDAG 8. OKTOBER KL 1800 - 1900.
Appell ved Knut Berntsen og kunstnerisk. (Detaljer følger)
MJØLANSTRANDA -
samme dag og klokkeslett
På Mjølanstranda holder Daniel K Enge appell
HEMNES (Ramflåget) -
samme dag og klokkeslett
NASJONAL VARDETENNING 8.OKTOBER KL 18.
Vardetenninga i 2019, bidro i sterk grad til å gjøre det norske samfunn oppmerksom på folkeopprøret og Motvind. Etterpå er det satt i gang flere vindkraftprosjekter, mens stadig nye planlegges.
Vi aksepterer ikke at NVE og OED sjøl skal granske egne vurderinger og vedtak.
- Full stopp i alle prosjekt som ikke er ferdigbehandlet i forvaltning og rettsapparat.
- Uavhengig granskning av vindkraftregimet.
- En nøytral juridisk instans må vurdere om energiloven er anvendt riktig i
konsesjonssakene.
Dette er budskapet vi inviterer il å tenne varde og fakler for