Naturvernforbundet / vindmålermast Sjonfjellet

Naturvernforbundet / vindmålermast Sjonfjellet

Publisert av Merete Liberg den 14.03.21.

Naturvernforbunet skriver at de begjærer tillatelsen om å sette opp en vindmålermast opphevet med bakgrunn i seks punkter, blant annet hensyn til reindriftsnæringen, terrengskader og at det vil være i konflikt med frilufts- og verneinteresser.

Les saken i Rana Blad...