Ordfører; Motvind Sjonfjellet etterlyser svar!

Ordfører; Motvind Sjonfjellet etterlyser svar!

Publisert av Merete Liberg den 15.02.21. Oppdatert 21.03.21.

Åpent brev til ordføreren

En eventuell utbygging av Sjonfjellet har ennå ikke vært oppe som egen sak i kommunestyret i forbindelse med Freyr AS sine planer. Imidlertid berøres temaet ofte på en indirekte måte, - det være seg kraftbehov, aksjekjøp eller andre tema. 

Så langt har utbyggersiden hatt monopol på å tilføre informasjon direkte til våre folkevalgte. På grunnlag av dette gjorde Motvind Sjonfjellet en skriftlig henvendelse til ordføreren 20/11-20. Dette for å fremme vårt ønske om å få delta på kommunestyremøtet i februar for å legge frem supplerende informasjon om krafttilgang, konsekvenser og risiko ved en eventuell utbygging av Sjonfjellet.

Vi skriver nå 15/2, snart 3 måneder er gått, purringer sendt, kommunestyremøtet er avholdt, og vi har ennå ikke fått svar på vår henvendelse. Vi er bekymret for den ensidige fremstillingen som blir forelagt for våre folkevalgte, og som dermed også blir avspeilet i media. 

Vår henvendelse av 20/11-20 er som følgende:

Til ordfører i Rana - Geir Waage

Vi i organisasjonen Motvind Sjonfjellet forespør med dette muligheten for å ha en presentasjon i kommunestyret i februar. Det er mange spennende prosjekter som er under planlegging i Rana. Prosjekter som sannsynligvis vil ha ulike konsekvenser for kommunen, området og regionen.

Et av selskapene som har planer for Rana og området er Freyr. Batterifabrikken er et spennende prosjekt med mange positive ringvirkninger. Rana kommune er nok valgt med omhu pga blant annet vår industrihistorie, krafttilgang, beliggenhet og vår industripark.

I forbindelse med at Freyr har søkt om, og fått tillatelse til, å få sette opp en målemast på Sjonfjellet, signaliserer de at de planlegger en konsesjonssøknad for vindkraftindustri der. Konsekvensene for et slikt industrianlegg må og bør synliggjøres fra flere sider.  

Vi i Motvind Sjonfjellet og Motvind Norge ønsker derfor å få muligheten til å legge fram supplerende informasjon om konsekvenser og risiko ved en eventuell utbygging av Sjonfjellet. Konsekvenser for allerede eksisterende og nye næringer, men også hva det vil ha av betydning for dyreliv og for mennesker som bor i nærheten. Vi ønsker også å synliggjøre at det kan være mulig for Rana og regionen å satse på arbeidsplasser og ny industri uten å bygge ned mere natur enn det som strengt tatt er nødvendig.

Vi håper på en positiv respons og et snarlig svar.
Motvind Sjonfjellet ved interimstyret

Leserinnlegget...

 Svar fra ordfører i Rana No..