Pressemelding - Merete Liberg inn i Motvind Norge.

Pressemelding - Merete Liberg inn i Motvind Norge.

Publisert av Merete Liberg den 25.01.21. Oppdatert 07.03.21.

Merete Liberg fra Rana og leder i interimstyret i Motvind Sjonfjellet ble valgt inn i det nye styret i Motvind Norge. En organisasjon som nå har vokst fra 0 til nærmere 20.000 medlemmer på et år.

Motvind Norge har sitt opphav i en folkebevegelse som protesterer mot de store og unødvendige ødeleggelsene vindkraftutbygging forårsaker i Norges storslåtte og inngrepsfrie natur. Undersøkelser viser nå at et stort flertall av Norges befolkning er imot vindkraft i inngrepsfri natur.

Bare med 10 mils mellomrom her på Helgeland vil Norges to desidert største vindkraftanlegg befinne seg om de blir etablert. Vindkraftverket på Øyfjellet ved Mosjøen og vindkraftverket på Sjonfjellet berører begge reindriftsinteresser og lokal turisme. I tillegg til vil det også være mange andre negative konsekvenser for lokalsamfunnene rundt, og dette skal og bør belyses for innbyggerne fremover.

 

Merete Liberg er svært fornøyd med å bli valgt inn i styret i Motvind Norge, og ser frem til å ta fatt på viktige oppgaver. Det blir et spennende samarbeid med svært kompetente krefter. Styret i Motvind Norge består av dyktige folk, mange med lang erfaring og bred kompetanse fra samfunnsviktige stillinger. Motvind Norge er en organisasjon som har et sterkt og oppriktig engasjement, og en dedikert medlemsmasse.

Til tross for at Motvind Norge er en relativt ny og ung organisasjon har vi fått utrettet mye allerede. Men fortsatt er det mye som gjenstår i kampen mot vindindustrien, og jeg vet at den kompetansen jeg har innenfor blant annet informasjonsarbeid og økonomi vil komme godt til nytte, sier Merete Liberg.

Motvind Sjonfjellet er glad for nå å ha en representant fra Nordland i det nye styret i Motvind Norge.