Ronny Aakervik, Lokalpolitiker. Sp, Hattfjelldal

Ronny Aakervik, Lokalpolitiker. Sp, Hattfjelldal

Publisert av Merete Liberg den 19.03.24.

Kjære hattfjelldalinger

Er dette framtidas Hattfjelldal? Er det slik vi tenker å presentere symbolet vårt?

Skal vi virkelig rasere det vi er kjent for?

Nå har vi fått en forsmak på spenningen som oppstår i alle bygder, i møte med vindkraftindustrien.

Konflikter som går over i livslange fiendskap, ødelagte naboskap og uforenelige interesser.

Selv lever jeg meget godt med å få en høylytt kjeftepreken i offentlig møte. Etterfulgt av noen titalls personer som reiser seg å brøler, fordi de har en annen mening en meg.

Det jeg derimot ikke lever godt med som lokalpolitiker i Sp er; vissheten om at mange bygder i Norges land har opplevd nettopp dette. I disse bygdene ønsker store deler av befolkningen å flytte fra området.

Dette grunnet helseplager, tapt livskvalitet, konflikter, utenforskap og muligheten til å utvikle området ellers.

Det er bare et problem for flesteparten av disse som havner i denne situasjonen, hjemmene, næringsarealer og hyttene deres, eiendommene som de hadde satset sin framtid på, er verdiløs. Selvfølgelig finnes det sikkert en selger som er i stand til å selge disse objektene. Tenk for et salgsargument; «Hus med utsikt, blinkende lys om natten, summende lyder og snurrende propeller» Enhver av oss hadde sikkert elsket å bo slik til. I tillegg til å få beslaglagt turområdene store deler av året. Hvilke muligheter..

Så kan vi da snu på argumentene; Hvis vi ikke klarer å få denne påståtte inntekten til kommunen er alt håp ute, vi mister skolene, eldreomsorgen og veiene våre. Klarer vi ikke denne utbyggingen vil jeg ikke bo her lenger.

Til dere må jeg dessverre si; Hvis din motivasjon for å bo i kommunen baserer seg på å ødelegge for hundrevis av mennesker og deres framtid, bør du tenke deg om en gang til. Det finnes sikkert hjelp for slike lidelser i 2024, jeg håper i alle fall det.

Gode politikerkollegaer, sambygdinger og bygdetroll for øvrig. Skal vi ikke spleise på godt gammeldags folkevett, bare litt fra hver av oss burde holde. Så legger vi denne ballen død med en tydelig politisk uttalelse og påfølgende handling.

Etterpå kan vi lete fram trekkspillet, ta en svingom, og så legger vi dette bak oss, bretter opp armene for nye utfordringer og kampen for vår eksistens.