Streaming pressekonferanse

Streaming pressekonferanse

Publisert av Merete Liberg den 03.06.21. Oppdatert 08.06.21.
Opptak pressekonferanse, se her....


Pressemelding Rana blad, Rana no og Nrk Nordland

Motvind Sjonfjellet og Industriaksjonen – sammen om å gå imot utbygging av Sjonfjellet.
Clean Energy Conference avholdes 3/6.

Blant innlederne er LO-leder i LO Peggy Hessen Følsvik og adm.dir i NHO Ole Erik Almlid LO og NHO vil ha mer vindkraft på land for å dekke industriens kraftbehov.

De fleste innlederne har til felles de fronter vindkraftutbygging på land. Det er ingen tilfeldighet at konferansen arrangeres i Mo i Rana. Et realisert vindkraftanlegg på Sjonfjellet vil bli Norges største. Rana kommune er / blir sannsynligvis en av utbyggerne gjennom sitt aksjekjøp i Freyr as.

Industriaksjonen (https://www.industriaksjonen.no/) er en partipolitisk nøytral organisasjon med tilslutning fra lokale fagforeninger i og utenfor LO. Industriaksjonen arbeider for styrking av industrien i Norge. Industriaksjonen er imot elektrifisering av sokkelen med strøm fra land, og er også imot videre utbygging av vindkraft på land.

Motvind Sjonfjellet er en tverrpolitisk organisasjon som er tilsluttet Motvind Norge (https://motvind.org/) . Naturvern er svært viktig for Motvind, men bekjempelse av vindkraftutbygging omfatter også helsespørsmål, rettigheter for berørte innbyggere og ulovligheter i konsesjonsprosessene.

I Clean Energy Conference er det ikke åpnet for nyansert debatt om vindkraftutbygging. Derfor arrangerer Motvind Sjonfjellet og Industriaksjonen en pressekonferanse for å redegjøre for synsvinkler som ikke slipper til under konferansen.

Vindkraftutbygging er ødeleggende for natur og helse, og industriprosjekter må ikke brukes som brekkstang for videre naturrasering.

Motvind Norge og Industriaksjonen har felles sak og står derfor sammen!

Deltakere på pressekonferansen: Arnt Ivar Lillevik
Styreleder Motvind Sjonfjellet
Kim Olav Johansen Industriaksjonen (arb.utv) og leder av El & IT forbundet Trøndelag
Hogne Hongset Industriaksjonen (styremedlem)
Torbjørn Lindseth Styremedlem Motvind Norge
Merete Liberg Styremedlem Motvind Norge og styremedlem Motvind Sjonfjellet

Flere deltakere kan være aktuelle for pressekonferansen