Valg-23, et skjebnevalg for Sjonfjellet!

Valg-23, et skjebnevalg for Sjonfjellet!

Publisert av Arnt - Ivar Lillevik den 29.08.23. Oppdatert 31.08.23.

Årets kommunevalg er av stor betydning for Sjonfjellet sin fremtid!
Det er alltid viktig å bruke stemmeretten, men i år vil din stemme virkelig få betydning for mange hundre år frem i tid, ja kanskje all fremtid.

Følgende partier sier klart NEI til konsekvensutredning og utbygging av Sjonfjellet

I Rana 
(Ikke prioritert rekkefølge):

Senterpartiet - valgprogram
Venstre 
- valgprogram
Industri og Næringspartiet - valgprogram
Kristelig Folkeparti - valgprogram
Rødt - valgprogram
Norgesdemokratene - valgprogram
(Nytt parti i år)


I Nesna 
(ikke prioritert rekkefølge):

Sosialistisk Venstreparti - valgprogram
Senterpartiet - valgprogram
Borgerlig fellesliste - valgprogram


Hva kan du gjøre?
- Stemme på et parti som definitivt er imot utbygging
- Gi personstemmer til kandidater som er aktive motstandere mot utbygging av Sjonfjellet som står på lista for andre parti.

Forbered deg godt på hvilken liste (parti) du skal stemme på og hvilke personer du vil gi en ekstra stemme fra andre parti. Noter på forhånd, det kan bli hektisk i valglokalet.

Dersom du er usikker på ditt standpunkt i Sjonfjellsaken, kan du lese vår brosjyre i denne artikkelen. 

Godt valg!