Vindturbiner; Forurensningskilder

Vindturbiner; Forurensningskilder

Publisert av May-Lene Meyer den 02.03.23.

Kraftselskapene har plikt til risikovurdering og tiltak for å hindre forurensning fra utslipp under etablering/drift av kraftverket, men dette er i liten grad gjort. Dette kan være brudd på både forurensningsloven og internkontrollforskrifta. Forurensning og utslipp ved produksjon og nedrigging er overhodet ikke tatt med i regnestykket! I tillegg kommer støy, lys, lyd og visuell forurensning som kommer i egne fakta-innlegg.