«Kor e dokker hen, førr farsken?»

«Kor e dokker hen, førr farsken?»

29.03.22 22:50 av Merete Liberg

Kronikk på nordnorskdebatt.no av Hogne Hongset, styremedlem i Industriaksjonen og rådgiver i Motvind Norge. Hvis «Oluf» i Rallkattlia hadde beskjeftiget seg med industri-og naturpolitikk nå, tror jeg han kunne valgt denne tittelen for å etterlyse politikere i Midt- og Nord-Norge. For tiden ser det ut til at de ikke tør å ta fatt i den største trusselen mot landsdelene nord for «strømprisgrensen».

Les mer